Mis on teenusedisain?

Teenusedisain  on uus valdkond ettevõtluses, mis seob loova mõtlemise ja tootedisainis kasutatavaid töövõtteid, mida kasutatakse uute teenuste loomises ja olemasolevate arendamises ja kus on oluliselt lähtutud kliendi vajadustest. Teenuste disaini eesmärgiks on luua teenuseid, tooteid ja lahendusi, mida iseloomustaks tulusus ettevõttele; lihtsus ja inimsõbralikkus kliendile, looduse säästlikkus ja turvalisus keskkonnale.

Teenuste osutamine ja tarbimine eeldab enamasti kliendi-teenusepakkuja kontakti. Teenused erinevalt toodetest on immateriaalsed, mistõttu  käitumuslikud ja protsessipõhised aspektid, mis puudutavad teenindusprotsessi, tuleb eriti hästi läbi mõelda tagamaks kliendi rahulolu.

Nn. teenuste disainerite ülesandeks on leida uudseid kliendist lähtuvad lahendused olemasolevatele probleemidele. Selleks on mõistlik probleem alguses visualiseerida ja formuleerida võttes algmaterjaliks inimeste käitumismustrid ja neid ümbritsevad keskkonnatingimused.

Teenusedisaini kirjeldamiseks kasutatakse täna erinevaid mõisteid, kuid  on oluline, et tekiks ühine arusaam innovatsioonidisaini, mõtlemisdisaini ja praktilise disaini vahel.

Innovatsioonidisaini aluseks on kliendi ja tema vajaduste sisuline mõistmine, konkurentsieelise saavutab ettevõtte nendele teadmistele vastavate teenuste loomisega.

Mõtlemisdisain ehk loovmõtlemine on konkreetne lähenemisviis uuendustele, mis ei ole vaid eksklusiivne disainerite pärusmaa. Mõtlemisdisain on vajalik oskus kõigile, kes tegelevad äriga ja soovivad olla edukad uuendustes.  Mõiste ‘loovus’  võib tähendada loomist kui tegevust, loovat mõtlemist ning ka  loomingut kui loomeprotsessi tulemust (näiteks uudne idee, toode, kunstiteos jms).

Praktiline teenusedisain algab ideede ellu viimisega, milleks võib olla kontseptsioonijoonis, prototüübi idee, protsessikirjeldus vms.