Turuuuring vs. disainiuuring: mis neil vahet on?

Mis tahes arendustööd alustades on esimene loogiline samm lähteolukorra ja vajaduse analüüs. Teenuse arendamise (või siis uue teenuse loomise) kontekstis on laiahaardeline turuuuring väga sageli just see võte, mis vajaduste väljaselgitamiseks käiku läheb. Kuid kas teenusedisaini kontekstis on see otstarbekas?

Disaini, s.h. teenusedisaini, esimene samm on samuti inimese vajaduste selgitamine, kuid tohutult suure valimi keskmine näitaja ei ole see, mis disaineri jaoks väärtust omab. Disainides teenust “keskmisele tarbijale” võime avastada, et pakkumine ei leiagi kunagi nõudlust.

Teenusedisaini uuring vs turuuuring jana kukk

Teenusedisaineri eesmärk taustauuringut teostades on avastada midagi unikaalset, erakordselt huvitavat, midagi sellist millest tekib idee kuidas teha teenust kasulikumaks ja kasutatavamaks. Suure valimi keskmise arvutamisega seda ei saavuta. Käiku lähevad hoopis teised võtted: süvaintervjuud, vaatlused, fookusgrupid, ehk meetodid, kus valim on väike, kuid iga indiviidi käest on võimalik saada põhjalikku sisendit.