muudatuste juhtimine

  • Miks on muudatuste juhtimine teenusedisaini puhul oluline?

    Teenusedisainiga kaasnevate uuenduste läbiviimine toob endaga kaasa suuremaid või väiksemaid muudatusi ettevõtte protsessides, organisatsioonis, arusaamades.

  • sdoor15

    A: viib läbi ettevõtte teenuste ja teenuseid toetavate protsesside parandusi: (portfelli)analüüs, äripotentsiaali hinnang, muudatusteekonna valik
    B: analüüsib ja teeb ettepaneku optimaalse muudatusprotsessi valikuks (kliendi teenindusteekonna navigeerimismudelid, organisatsiooni juhtimismudelid, kliendikommunikatsioon jne)
    C: juhib muudatusprojekte