Kuidas tulemuslikult uuendusi läbi viia?

 • Kuidas tulemuslikult uuendusi läbi viia?

  Innovatsioonist ja teenusedisainist räägitakse üha enam, kuid on vähe praktilist nõu, kuidas tegelikult uuendusi läbi viia. Parem arusaam oma klientide vajadustest annab ettevõttes läbiviidavatele uuendustele sisu, mis võimaldab suuremat edu konkureerival turul.

  Idee elluviimise edu tagavad:

  A: hea tulevikunägemus + loovmõtlemisoskus

  B: äriplaan ja sellest  kinnipidamine

  C: efektiivne projektijuhtimine 

  D: järjepidev sise- ja väliskommunikatsioon ja kliendi arvamuse kuulamine 

  sdoor15 süveneb iga projekti algusfaasis detailselt ettevõtte tavadesse, kehtivatesse protsessidesse ja klientide ja võtmeisikute arvamustesse; kasutab tehtud uuringutulemusi viies need kokku rahvusvahelise kogemuse ja praktiliste töövahenditega, millest on kerge aru saada ja mõistlik rakendada.