Kliendisuhtele suunatud ettevõtte strateegia

Ettevõtte ja kliendi vahelise suhetestrateegia arengut saab kirjeldada läbi 3 etapi, kus ettevõte on keskendunud tootele, kliendile või suhetele (nii kliendiga, partneritega).

Kliendisuhtele suunatud ettevõtte strateegia

See, millise strateegiaga tagab ettevõte oma jätkusuutlikkuse, sõltub keskkonnast: majandussituatsioonist, konkurentsist kuid järjest enam ettevõtte võimekusest hinnata ühiskonna arengut ja oskusest arenguga õigel ajal kaasa minna.

Kliendisuhetele suunatud strateegia 4 koostoime mudelit

1.Väärtuse jagamine = ühiskond ja äri
– konkurentsieelise loomine läbi ühiskonna sotsiaalse / vastutustundliku tasandi kaasamise n: õiglane kaubandus
2.Platvormi vabakasutusse andmine = omanikud, partnerid ja kliendid
–N: tarkvara loojad või telecom teenuste pakkujad annavad tasuta kasutusse platvormid, põhiteenused, mis aitavad oluliselt kaasa uute erinevate lahenduste /rakenduste loomisele ja arendamisele; kiirendavad uute teenuste kasutuselevõttu
3.Koosloomine = kliendid ja ettevõte
–ettevõte usaldab sisuloomes kliente pakkudes oma raami, platvormi (Warcraft, Facebook, Habbo Hotel, LinkedIn jne) andes võimaluse vabalt suhelda. Osapooled lähtudes täielikult oma isiklikest huvidest kasutavad
»suhtlemiseks neile antud suurepärast andmeside platvormi
»laiaulatuslikku dialoogi ja reklaamivõimalust
»võimalust saavutada kommertsedu nii platvormi omanikule kui kasutajale
4.Koalitsioon = ettevõtted/ tooted & kliendid
–erinevate ettevõtete / toodete ühendamine samaks pakkumiseks:  liites erinevaid pakkumisi, võimaldades kliendile soodsamaid ja mugavamaid lahendusi ning (!)  sidudes selle läbi enam klienti ettevõttega
–laiendada olemasolevat kliendisuhet, sidudes uusi partnereid ning võimaldades tõhusalt juurde ja lisamüüki