innovatiivsed lahendused

  • Miks teenustele on tarvis innovatiivseid lahendusi?

    Tihedas ettevõtluskonkurentsis eristuvad tooted ja teenused üksteisest pakutava elamuse ja kaasnevate lisateenuste poolest; funktsionaalsetelt omadustelt sarnaseid tooteid on palju, seega mõjutavad tarbijate ostuotsuseid üha enam emotsionaalsed väärtused ja lisaväärtus, mis tootega kaasneb.

    Kas innovatiivsed lahendused tähendavad ettevõttele vaid lisainvesteeringuid?

    Innovatiivsed lahendused tähendavad ettevõttele olulist tööefektiivsuse kasvu ja ühtlasemat teenuste kvaliteeti, mis lubab ettevõttel oma tooteid- teenuseid kõrgemini hinnastada, kui klient on nõus lisaväärtuse eest enam tasuma.