Ettevõtted, kelle juhatuses on ka naisi, on majanduslangusega paremini toime tulnud

Hiljutises Credit Suisse Uurimisinstituudi teadustöös analüüsiti 2360 ettevõttet üle maailma võrreldes erinevate ettevõtete tulemuslikkust vastavalt sellele, kas ettevõtte juhatuses oli või ei olnud naissoost juhatuse liikmeid alates aastast 2005.

Aastatel 2005 ja 2007 tugeva majanduskasvu perioodil, oli erinevus võrreldavate ettevõtete vahel väga väike. Kuid, alates aastast 2008 majandusvolatiilsuse suurenedes, edestasid ettevõtted, kelle juhatuses oli naisi, teisi ettevõtteid tulemuslikkuselt oluliselt. “Need ettevõtted kipuvad toimima paremini, kui turud langevad, pakkudes läbi majandustsükli kõrgemat keskmist omakapitali tootlikkust, madalamat võla ja omakapitali suhet ja eksponeerides väiksemat kasumi kõikumist ” kirjutab üks uuringu autoreid.

Ettevõtted, kelle juhatus on suurema soolise mitmekesisusega, on tulnud majandusturu langedes paremini toime.

Sellise arengusuuna võimalikud põhjused:

– suuremate ja edu saavutanud ettevõttete juhatuses on juba ka naisliikmeid;

– juhatuse mitmekesisus suurendab kõikide liikmete töö resultatiivsust ja jõudlust; erinevad uuringud on näidanud, et enamik ettevõtteid parandavad oma töö tulemuslikkust mitmekesistades töökeskkonda, meeskonda ning kaasates vähemusi;

– uuringud näitavad samuti, et kollektiivne intelligentsus ei võrdu enamasti grupi liikmete keskmise või maksimaalse intelligentsuse summaga, vaid on pigem seotud liikmete tööstiili ja vastastikuse mõjuga; naiste osalemine meeskonnas annab tavaliselt märku ka suuremast kollektiivsest intelligentsusest;

– naised on sageli esmane otsustaja tarbijate kodudes üle kogu maailma; naiste osalus juhatuses võib juhtida ettevõtteid tootma paremaid tooteid ja teenuseid inimestele, kes teevad otsuseid kodumajapidamistes kulutuste suhtes;

– sooliselt mitmekesised juhatused keskenduvad tavapäraselt enam selgele kommunikatsioonile organisatsioonis, pööravad rohkem tähelepanu klientide rahulolule ning arvestavad enam nõudluse mitmekesisusega ning ettevõtte sotsiaalse vastutusega.

Rohkem naisi ettevõtete juhatuses parendab ettevõtete tulemuslikkust  ja sotsiaalse juhtimise mõõdikuid.

Allikas: http://www.fastcoexist.com/1680339/how-to-create-a-company-that-wont-fail-put-women-on-your-board?partner=newsletter